Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 5 dni temu
Uczelnia Techniczno-Ha         lowa im. Heleny Chodkowskiej

Witaj w systemie USOSweb Uczelni Techniczno-Handlowej
im. Heleny Chodkowskiej

Szanowni Studenci,

prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie USOSWeb.

Wszystkie wiadomości dla Państwa  będą umieszczane tutaj.

***

 

Zapraszamy Studentów

rozliczonych z semestru letniego oraz finansowo

do Dziekanatów po hologramy na legitymacje.

Elektroniczne Legitymacje Studenckie pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
tj. do dnia 14 października 2021 r.

 

***

Szanowni Studenci,
Od 8 września 2021 roku został wdrożony nowy moduł płatności w systemie USOSweb.

Moduł płatności występuje pod nazwą „Płatności (model FK)" i dostępny jest po zalogowaniu do USOSweb
w zakładce DLA WSZYSTKICH.

W związku z wdrożeniem nastąpiły ważne zmiany:
1. Stan nadpłat oraz zaległości jest widoczne wg stanu na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Przykład: Jan Kowalski na dzień 16 sierpnia posiadał zaległość za m-c lipiec 2021 r. w kwocie 200 zł
i tą kwotę widzi w nowym module po przeniesieniu płatności.

Szczegółowa historia z zakładek „należności rozliczone" oraz „wpłaty wszystkie"
nie będzie zawierała naliczeń oraz wpłat dokonanych przed 16 sierpnia 2021 r.

2. Obecnie widoczny jest jeden indywidualny numer konta przydzielony studentowi do wpłat czesnego
niezależnie od rodzaju opłat (np. czesne, wydanie legitymacji, realizacja różnic programowych, wpis warunkowy).

W związku z powyższym ważne jest, aby wpłat dokonywać w oddzielnych przelewach,
a w tytule przelewu wskazać cel dokonanej wpłaty, np. czesne lub wydanie legitymacji lub realizacja
różnic programowych lub wpis warunkowy.

3. Od roku akademickiego 2021/2022 wysokość raty czesnego będzie widoczna na każdy miesiąc
w zakładce „należności nierozliczone" z ostatnim dniem poprzedniego miesiąca w wysokości
miesięcznej raty czesnego.

Przykład: Kwota czesnego za miesiąc grudzień 2021 r. widoczna do zapłaty będzie 30 listopada 2021 r.


4. Studenci, którzy dokonują wpłat jednorazowych (za rok lub semestr z góry), będą widzieli
bieżącą miesięczną kwotę czesnego w zakładce „należności rozliczone" a pozostałą wpłaconą kwotę
w zakładce „wpłaty nierozliczone". Wpłata nierozliczona będzie z każdym miesiącem pomniejszana
o kolejne naliczenie miesięczne czesnego.

Trwają dalsze prace nad nowym modułem płatności. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 ***

Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,

prosimy zapoznać się z Informacjami dla kończących studia w Intranecie.

 

***

 

Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,


przypominamy o konieczności wysłania maila,

kiedy praca dyplomowa ma akceptację Promotora w APD i jest gotowa do obrony.

Dla Wydziału Zarządzania i Logistyki, na adres obrony.zil@uth.edu.pl,

dla Wydziału Inżynieryjnego, na adres obrony.wi@uth.edu.pl.

W mailu podajemy:

Imię i Nazwisko Studenta, Nr albumu, Kierunek studiów, Imię i Nazwisko Promotora,

oraz Datę akceptacji – aktualizacji w APD.

Wiadomość należy wysłać gdy praca w APD znajduje się na kroku „4".

 

***


Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,

 

przypominamy o obowiązku dostarczenia Karty tematu pracy dyplomowej

 

e-mail: dziekanat.zil@uth.edu.pl lub dziekanat.wi@uth.edu.pl

 

Prosimy o sprawdzanie zgodności tematu pracy dyplomowej w APD.

 

(Temat pracy musi być taki sam w systemie APD jak na Karcie tematu pracy dyplomowej)

 

***

 

Szanowni Studenci

ostatniego roku studiów pierwszego stopnia,

 

przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów zaliczenia praktyk.

W przypadku braku dokumentu zaliczającego praktyki nie ma możliwości ustalenia terminu obrony.

 

***

 

 Szanowni Państwo,


od dnia 31 maja 2021 r. można odbierać zaświadczenie o ukończeniu

części teoretycznej programu Legia Akademicka.

Po zaświadczenie należy zgłosić się do Rektoratu UTH (I piętro),

przy ul. Jutrzenki 135 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-15:00.

 

***


Drodzy Studenci,
osoby, które zaliczyły część teoretyczną programu Legia Akademicka,
proszone są o wypełnienie wniosku (pobierz) o odbycie części praktycznej
i przesłanie do 27 maja 2021 r. na adres:
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,
ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa
Rektorat - LA
Informujemy również, że osoby które zaliczyły część teoretyczną otrzymają zaświadczenie

potwierdzające zaliczenie części teoretycznej ochotniczego programu szkolenia wojskowego.
O terminie i formie odbioru zaświadczenia poinformuję Państwa w najbliższym czasie.
Katarzyna Dolecka
e-mail: katarzyna.dolecka@uth.edu.pl


***

Zapisy w USOSWeb na WF dla II semestrów 

obu Kampusów w Warszawie

 Terminy zapisów:
I tura  17.II-22.II.2021
II tura 23.II-26.II.2020

 Limity w grupach do 32 osób

 • Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych, Wydziału Zarządzania
  i Logistyki, oraz I roku Wydziału Inżynieryjnego, zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, 1,5 h.
 • Zajęcia w semestrze letnim, zgodnie z decyzją Rektora, odbywać się będą się on-line.
 • Rodzaj i godzinę zajęć wybiera student poprzez wpisanie się do wybranej przez siebie grupy ćwiczebnej. Wszyscy studenci, biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego, muszą być zalogowani do grup.
 • Wychowanie fizyczne można zaliczyć także uprawiając czynnie sport w klubach sportowych, uczestnicząc regularnie
  w treningach, biorąc udział w zawodach, zaświadczenie potwierdzające członkostwo w klubie należy dostarczyć do 31 marca 2021., na specjalnym druku, pobranym ze strony uczelni, z zakładki sport
 • Zwolnienie lekarskie semestralne, zwalniające z zajęć wychowania fizycznego, wystawione przez lekarza specjalistę, należy dostarczyć do 31 marca 2021.
 • Studenci, którzy będą zaliczać WF na podstawie zaświadczeń z klubu itp., lub zwolnienia lekarskiego nie zapisują się na zajęcia.
 •  W razie powrotu do trybu stacjonarnego wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na obiektach sportowych CLIX LO przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie.

   

 

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczynają się 22.II.2021 r.

Plan zajęć:

wtorek:

17:00-18:30 zdrowy kręgosłup

18:30-20:00 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 piłka nożna kobiet i mężczyzn

 środa:

15:30-17:00 nordic walking

17:00-18:30 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

18:30-20:00 piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 piłka nożna mężczyzn 

czwartek:

15:30-17:00 nordic walking

17:00-18:30 TBC

18:30-20:00 piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

 

* * *

Szanowni Państwo,

Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej znajdują się w Intranecie.


Szczegółowa instrukcja znajduje się poniżej.

Instrukcja odnalezienia terminów sesji poprawkowej w semestrze zimowym:

- W przeglądarce stronę : intranet.uth.edu.pl

- Logujemy się za pomocą swojego loginu i hasła (są takie same jak na platformie USOSweb)

- Po zalogowaniu szukamy zakładki „Organizacja studiów – plany” oraz wybieramy ją

- Po rozwinięciu się zakładki, odnajdujemy podpunkt nazwany „Plan sesji egzaminacyjnej”

- Później wybieramy Kampus, w którym się uczymy ( Jagiellońska – Wydział inżynieryjny, Jutrzenki – Wydział Zarządzania i Logistyki, Płońsk – Wydział Zamiejscowy w Płońsku)

- Pod wybranym kampusem ukażą się państwu terminy sesji poprawkowej.

UWAGA!: Jeżeli interesujący państwa termin nie znajduje się na Intranecie, prosimy o kontakt indywidulany bezpośrednio z wykładowcą. W przypadku braku kontaktu z wykładowcą prosimy o kontakt z Działem Organizacji Studiów pod adresem: planowanie@uth.edu.pl

 

* * *

Szanowni Studenci,

w Intranecie UTH zamieszczony został harmonogram spotkań on–line

z przedstawicielami Akademickiego Biura Karier.

 

***

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie

Legia Akademicka - edycja IV”,

które odbędzie się online dnia 16 lutego 2021 roku o godzinie 20:00.

Link poniżej:
meet.google.com/wtc-qngd-zyh

 

***

 Szanowni Państwo!
Prowadzimy wstępną rekrutację osób chętnych do wzięcia udziału w IV edycji projektu
Legia Akademicka”.
Wstępne zgłoszenie chęci uczestnictwa z podaniem: imienia, nazwiska, numeru albumu oraz roku studiów, prosimy kierować do Pani Katarzyny Doleckiej na adres e-mail: katarzyna.dolecka@uth.edu.pl
Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki dostaną Państwo dalsze informacje celem wypełnienia stosownych dokumentów.

Informacja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu „Legia Akademicka” - edycja IV – dostępna pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka

***

Szanowni studenci,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online
"Wyznaczanie ścieżki kariery oraz poszukiwanie pracy w dobie pandemii"

Termin 29.01 10.00-12.00

Zapisy: kariera@uth.edu.pl