Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 11 godz. temu
Uczelnia Techniczno-Ha         lowa im. Heleny Chodkowskiej

Witaj w systemie USOSweb Uczelni Techniczno-Handlowej
im. Heleny Chodkowskiej

Szanowni Studenci,

prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie USOSWeb.

Wszystkie wiadomości dla Państwa  będą umieszczane tutaj.

***

 

Komunikat dotyczący funkcjonowania UTH

 

Drodzy Studenci,
W dniach od 4-go do 23-go grudnia br. zajęcia w obu Kampusach Uczelni w Warszawie oraz w Filii UTH w Płońsku
będą obywały się w formie zdalnej. Wyjątkowo, stacjonarne pozostaną te, które dla osiągnięcia efektów
uczenia się wymagają bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Szczegółowe informacje odnośnie do zmienionego
planu zajęć zostaną udostępnione w systemie USOSweb. Plany będą sukcesywnie aktualizowane.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że decyzja o przeniesieniu zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia Uczelni.
Wszelkie jednostki organizacyjne, realizujące zadania na rzecz studentów, działają według dotychczasowych zasad.
Planowo odbywają się także konsultacje kadry kierowniczej i wykładowców Uczelni.

Podjęcie decyzji o przejściu na system nauczania wykorzystujący metody i techniki nauczania zdalnego, podyktowane
jest dążeniem do zapewniania bezpieczeństwa całej naszej społeczności akademickiej: studentom, wykładowcom
oraz kadrze administracyjnej i technicznej. Statystyki są niepokojące - przybywa zakażeń, a co więcej, otrzymujemy
informacje o przypadkach objęcia członków naszej społeczności izolacją lub kwarantanną w warunkach domowych.
Proszę więc o to, żeby na terenie Uczeni przebywały wyłącznie osoby zdrowe, a jednocześnie przypominam o obowiązku
zasłaniania ust i nosa – zarówno w częściach wspólnych Uczelni, jak i podczas zajęć.

Uczelnia od początku wystąpienia pandemii przyjęła rozwiązania zapewniające Państwu ochronę, które nadal są stosowane.
Wyrazem tego jest podjęcie decyzji o przejściu w dniach od 4-go do 23-go grudnia br., na nauczanie zdalne.
Poprzedzenie, zaplanowanego już wcześniej, okresu ferii świątecznych (od 24 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.)
trzytygodniowym nauczaniem zdalnym, zapewni Państwu dłuższy czas, w którym ograniczone zostanie ryzyko zarażenia
wirusem Sars-COV2 oraz umożliwi przeżycie świątecznego okresu spokojnie, w gronie Najbliższych.

Wykorzystajcie Państwo ten czas nie tylko na naukę, ale także na odpoczynek. Unikajcie zgromadzeń. Tych z Państwa,
którzy się jeszcze nie zaszczepili przeciw COVID-19 zachęcam do uczynienia tego niezwłocznie. Bez wątpienia korzyści
wynikające ze szczepienia dotyczą dwóch obszarów: ochrony bezpośredniej - zmniejszenia obciążenia chorobą i skutkami
COVID-19 oraz ochrony pośredniej, wyrażającej się zmniejszeniem krążenia wirusa SARS-CoV-2 w populacji. Szczepienia
stanowią źródło ochrony nas i osób, które przebywają w naszym otoczeniu. Są szansą na normalność. Na bezpieczne
funkcjonowanie w murach naszej Uczelni.


Drodzy Studenci życzę Wam wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim zdrowia!.

Z wyrazami szacunku,
dr Justyna Żylińska
Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej 

 

***

Szanowni Studenci kierunku Zarządzanie!
W imieniu kierownictwa uczelni zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w akredytowanym szkoleniu z certyfikatem PRINCE2 Foundation 2017.
PRINCE2 dla kier. Zarządzanie
Proponowane terminy:
Studia stacjonarne: 10. i 17.12.2021 oraz 14 i 21.01.2022 godz. 8.30-14.00
Studia niestacjonarne: 10 i 17.12.2021 oraz 14 i 21.01.2022 godz. 16.00-20.00
Kurs finansuje UTH.
Egzamin finansuje student - 1150 zł
Zapisy studentów:
Studiów pierwszego stopnia (lic.) II i III rok oraz studiów drugiego stopnia (mgr.) II rok, należy zgłaszać do p. Katarzyny Zalewskiej (katarzyna.zalewska@uth.edu.pl) do dnia 2 grudnia 2021 r.

 

***

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem uprzejmie przypominam
o zasadniczych procedurach postępowania,
znajdujących zastosowanie w Uczelni.

W Kampusach nie mogą przebywać osoby, które, które są chore,
przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę
lub izolację w warunkach domowych,
albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na terenie Uczelni obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa, przy użyciu maseczki,
zarówno w częściach wspólnych, jak i w salach,

w których odbywają się zajęcia. Wyjątkowo w salach, gdy warunki pozwalają
na zachowanie dystansu społecznego (1,5 m.) dopuszczalne jest zdjęcie osłony na nos i usta.

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych związanych z podejrzeniem
zakażenia COVID-19,
objęcia izolacją w warunkach domowych lub kwarantanną,
należy poinformować o tym Dziekanat Uczelni – telefonicznie lub mailowo (covid@uth.edu.pl).
Dziekanat niezwłocznie przekazuje powyższą informację Dziekanowi odpowiedniego wydziału,
a ten Rektorowi UTH.

Przestrzeganie powyżej określonych zasad jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa
członkom naszej wspólnoty akademickiej.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dr Justyna Żylińska

Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

 

***

Zapraszamy
studentów pierwszych semestrów studiów stacjonarnych

do rejestracji w USOSWeb na zajęcia wyrównawcze.


Zajęcia nie są obowiązkowe jednak są zalecane dla uzupełnienia wiedzy
w związku z kształceniem zdalnym w dobie pandemii COVID-19.


Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program wsparcia dla uczelni, które zorganizują zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Celem programu jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2
przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej."

 

 

 ***

mLegitymacja UTH

 Szanowni Studenci, zakończyliśmy wdrażanie mLegitymacji UTH.

 

mLegitymacja studencka jest mobilną wersją Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
która potwierdza status studenta oraz uprawnia do korzystania z ustawowych ulg.

Otrzymanie jej możliwe jest dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Studenci UTH mogą zamawiać, przedłużać ważność oraz unieważniać mLegitymację
za pośrednictwem serwisu USOSweb.

Aby zamówić mLegitymację, należy zalogować się do serwisu USOSweb,
przejść do menu dla studentów -> MOJE STUDIA -> mLegitymacja
oraz kliknąć przycisk Zamów mLegitymację.

Instrukcja pobierania mLegitymacji

 

 ***

Szanowni Państwo,

w systemie Ankieter zbieramy numery telefonów

Studentów studiów stacjonarnych pierwszych semestrów

zainteresowanych wjazdem na parking UTH w Kampusie Jutrzenki 135

znajdujący się za szlabanem.

 

Link do ankiety:

https://ankieter.uth.edu.pl/surveys/5/

 

Studenci stacjonarni wyższych semestrów,

którzy zmienili numer telefonu wysyłają maila do Dziekanatu.

 

 ***

Drodzy Studenci,

Od 11.10.2021r. uruchomimy rejestrację

na dodatkowe zajęcia online z języka hiszpańskiego.

Zapisy potrwają 5 dni - do 15.10.2021r. Obowiązuje limit miejsc.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po 90 minut,

prowadzącym jest Daniel Gonzales Lede.

 

Koszt za semestr zajęć wynosi 200 złotych, wpłata na konto :


Bank Pekao S.A.
09 1240 6292 1111 0011 0846 6385

 

 ***

 

Szanowni Studenci,

 

zintegrowaliśmy system USOSWeb z systemem moodle.

 

Wchodząc na plan zajęć i klikając w wybrany przedmiot,

możecie przejść zamieszczonym linkiem do kursu na platformie moodle.

W kursach na moodle zamieszczane są przez wykładowców linki do spotkań on-line
na cały semestr, jeśli zajęcia prowadzone są w tej formie.

 

***

Zapisy na WF

dla 1 semestrów studiów stacjonarnych obu Kampusów w Warszawie

rok akademicki 2021/22

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 12 października 2021r.

 

• Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych,

Wydziału Zarządzania i Logistyki, oraz Wydziału Inżynieryjnego, zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, 1,5 h.


• Treningi odbywają się na obiektach sportowych CLIX LO przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie.


• Rodzaj i godzinę zajęć wybiera student poprzez wpisanie się (zalogowanie) do wybranej przez siebie grupy ćwiczebnej.


• Wychowanie fizyczne można zaliczyć także uprawiając czynnie sport w klubach sportowych, uczestnicząc regularnie w treningach,
biorąc udział w zawodach.
Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w klubie należy dostarczyć do 30 listopada, druk na stronie Uczelni, w zakładce sport.


• Zwolnienie lekarskie semestralne lub roczne, zwalniające z zajęć wychowania fizycznego, wystawione przez lekarza specjalistę,
należy dostarczyć do 30 listopada.


• Studenci, którzy będą zaliczać WF na podstawie zaświadczeń z klubu itp., lub zwolnienia lekarskiego nie zapisują się na zajęcia.


• Reaktywujemy sekcję piłki siatkowej, chętnych, reprezentujących wysoki poziom w tej dyscyplinie zapraszamy do zapisywania się
do grypy sekcyjnej. Treningi dwa razy w tygodniu.


• Wszystkie zajęcia sportowe odbywać się będą w trybie stacjonarnym, z zachowaniem rygorów sanitarnych

 

***

STUDENCI - KAMPUS JUTRZENKI

3 semestr studiów II-go stopnia
5 semestr studiów I-go stopnia

 

Od dn. 07.10.2021 r. do 17.10.2021 r. zostanie uruchomiona
w systemie USOSweb rejestracja na seminarium dyplomowe

zgodnie z wybraną specjalnością.


Uwaga!!! Obowiązuje limit miejsc.


www.uth.edu.pl ->USOS ->zaloguj się ->dla studentów ->rejestracja ->przejdź do rejestracji ->wybierz koszyk aby się zarejestrować


W systemie USOSweb są już zapisani do promotorów Studenci,
których specjalność nie została poniżej wymieniona.


Prosimy o sprawdzenie w katalogu MÓJ USOSWEB – GRUPY ZAJĘCIOWE, przedmiot Seminarium licencjackie/magisterskie.

 

Studenci, którzy wybrali specjalności podane poniżej zobowiązani są do wyboru promotora i zapisania się do odpowiedniej grupy:

 

Kierunek ZARZĄDZANIE I-go stopnia studia niestacjonarne
– specjalność Business Marketing Management; Negocjacje i sprzedaż; Psychologia w biznesie; Transport-spedycja-logistyka

 

Kierunek ZARZĄDZANIE II-go stopnia studia niestacjonarne
– specjalność Business Marketing Management; HR manager i coaching biznesowy; Psychologia w biznesie; Transport-spedycja-logistyka

 

Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go stopnia studia niestacjonarne
– specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza; Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

 

Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II-go stopnia studia niestacjonarne
– specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I-go stopnia studia stacjonarne
– specjalność Kryminologia i kryminalistyka

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I-go stopnia studia niestacjonarne
– specjalność Kryminologia i kryminalistyka; Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II-go stopnia studia niestacjonarne
– specjalność Bezpieczeństwo Smart City i państwa; Kryminologia i kryminalistyka; Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

 

***

 Studia stacjonarne, licencjackie, magisterskie - wszystkie kierunki


Szanowni Państwo!


W związku z Inauguracją roku akademickiego 2021/22 w dniu 06.10.2021 r. zostały wprowadzone godziny rektorskie do godz. 13:30.


Uprzejmie prosimy o sprawdzanie planów zajęć w systemie USOSweb.

 

 

***

 moodle.uth.edu.pl

 

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie zmieniliśmy system moodle z uwagi na połączenie systemu z USOSWeb.

 Platforma do nauczania zdalnego na rok akademicki 2021/2022 znajduje się pod adresem:

 moodle.uth.edu.pl

 Platforma do nauczania zdalnego z ubiegłego roku akademickiego 2020/2021 znajduje się pod adresem:

moodle2020.uth.edu.pl

 

Zespół techniczny moodle UTH służy pomocą:

 moodle@uth.edu.pl

 

Pobierz link do instrukcji - przejścia do Moodle z planu w USOSWeb

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dla Wykładowców - link

 

 ***

 

Szanowni Studenci,

 

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym zmian od 1 października 2021 r.


związanym z zakończeniem wdrażania nowego modułu „Płatności – FK" w USOSweb


https://www.uth.edu.pl/dla-studenta/biuro-ds-finansow-studentow/aktualnosci

 

 ***

 

Zapraszamy Studentów

rozliczonych z semestru letniego oraz finansowo

do Dziekanatów po hologramy na legitymacje.

Elektroniczne Legitymacje Studenckie pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
tj. do dnia 14 października 2021 r.

.

***

Szanowni Studenci,
Od 8 września 2021 roku został wdrożony nowy moduł płatności w systemie USOSweb.

Moduł płatności występuje pod nazwą „Płatności (model FK)" i dostępny jest po zalogowaniu do USOSweb
w zakładce DLA WSZYSTKICH.

W związku z wdrożeniem nastąpiły ważne zmiany:
1. Stan nadpłat oraz zaległości jest widoczne wg stanu na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Przykład: Jan Kowalski na dzień 16 sierpnia posiadał zaległość za m-c lipiec 2021 r. w kwocie 200 zł
i tą kwotę widzi w nowym module po przeniesieniu płatności.

Szczegółowa historia z zakładek „należności rozliczone" oraz „wpłaty wszystkie"
nie będzie zawierała naliczeń oraz wpłat dokonanych przed 16 sierpnia 2021 r.

2. Obecnie widoczny jest jeden indywidualny numer konta przydzielony studentowi do wpłat czesnego
niezależnie od rodzaju opłat (np. czesne, wydanie legitymacji, realizacja różnic programowych, wpis warunkowy).

W związku z powyższym ważne jest, aby wpłat dokonywać w oddzielnych przelewach,
a w tytule przelewu wskazać cel dokonanej wpłaty, np. czesne lub wydanie legitymacji lub realizacja
różnic programowych lub wpis warunkowy.

3. Od roku akademickiego 2021/2022 wysokość raty czesnego będzie widoczna na każdy miesiąc
w zakładce „należności nierozliczone" z ostatnim dniem poprzedniego miesiąca w wysokości
miesięcznej raty czesnego.

Przykład: Kwota czesnego za miesiąc grudzień 2021 r. widoczna do zapłaty będzie 30 listopada 2021 r.


4. Studenci, którzy dokonują wpłat jednorazowych (za rok lub semestr z góry), będą widzieli
bieżącą miesięczną kwotę czesnego w zakładce „należności rozliczone" a pozostałą wpłaconą kwotę
w zakładce „wpłaty nierozliczone". Wpłata nierozliczona będzie z każdym miesiącem pomniejszana
o kolejne naliczenie miesięczne czesnego.

Trwają dalsze prace nad nowym modułem płatności. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 ***

Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,

prosimy zapoznać się z Informacjami dla kończących studia w Intranecie.

 

***

 

Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,


przypominamy o konieczności wysłania maila,

kiedy praca dyplomowa ma akceptację Promotora w APD i jest gotowa do obrony.

Dla Wydziału Zarządzania i Logistyki, na adres obrony.zil@uth.edu.pl,

dla Wydziału Inżynieryjnego, na adres obrony.wi@uth.edu.pl.

W mailu podajemy:

Imię i Nazwisko Studenta, Nr albumu, Kierunek studiów, Imię i Nazwisko Promotora,

oraz Datę akceptacji – aktualizacji w APD.

Wiadomość należy wysłać gdy praca w APD znajduje się na kroku „4".

 

***


Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,

 

przypominamy o obowiązku dostarczenia Karty tematu pracy dyplomowej

 

e-mail: dziekanat.zil@uth.edu.pl lub dziekanat.wi@uth.edu.pl

 

Prosimy o sprawdzanie zgodności tematu pracy dyplomowej w APD.

 

(Temat pracy musi być taki sam w systemie APD jak na Karcie tematu pracy dyplomowej)

 

***

 

Szanowni Studenci

ostatniego roku studiów pierwszego stopnia,

 

przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów zaliczenia praktyk.

W przypadku braku dokumentu zaliczającego praktyki nie ma możliwości ustalenia terminu obrony.

 

***

 

 Szanowni Państwo,


od dnia 31 maja 2021 r. można odbierać zaświadczenie o ukończeniu

części teoretycznej programu Legia Akademicka.

Po zaświadczenie należy zgłosić się do Rektoratu UTH (I piętro),

przy ul. Jutrzenki 135 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-15:00.

 

***


Drodzy Studenci,
osoby, które zaliczyły część teoretyczną programu Legia Akademicka,
proszone są o wypełnienie wniosku (pobierz) o odbycie części praktycznej
i przesłanie do 27 maja 2021 r. na adres:
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,
ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa
Rektorat - LA
Informujemy również, że osoby które zaliczyły część teoretyczną otrzymają zaświadczenie

potwierdzające zaliczenie części teoretycznej ochotniczego programu szkolenia wojskowego.
O terminie i formie odbioru zaświadczenia poinformuję Państwa w najbliższym czasie.
Katarzyna Dolecka
e-mail: katarzyna.dolecka@uth.edu.pl


***

Zapisy w USOSWeb na WF dla II semestrów 

obu Kampusów w Warszawie

 Terminy zapisów:
I tura  17.II-22.II.2021
II tura 23.II-26.II.2020

 Limity w grupach do 32 osób

 • Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych, Wydziału Zarządzania
  i Logistyki, oraz I roku Wydziału Inżynieryjnego, zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, 1,5 h.
 • Zajęcia w semestrze letnim, zgodnie z decyzją Rektora, odbywać się będą się on-line.
 • Rodzaj i godzinę zajęć wybiera student poprzez wpisanie się do wybranej przez siebie grupy ćwiczebnej. Wszyscy studenci, biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego, muszą być zalogowani do grup.
 • Wychowanie fizyczne można zaliczyć także uprawiając czynnie sport w klubach sportowych, uczestnicząc regularnie
  w treningach, biorąc udział w zawodach, zaświadczenie potwierdzające członkostwo w klubie należy dostarczyć do 31 marca 2021., na specjalnym druku, pobranym ze strony uczelni, z zakładki sport
 • Zwolnienie lekarskie semestralne, zwalniające z zajęć wychowania fizycznego, wystawione przez lekarza specjalistę, należy dostarczyć do 31 marca 2021.
 • Studenci, którzy będą zaliczać WF na podstawie zaświadczeń z klubu itp., lub zwolnienia lekarskiego nie zapisują się na zajęcia.
 •  W razie powrotu do trybu stacjonarnego wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na obiektach sportowych CLIX LO przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie.

   

 

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczynają się 22.II.2021 r.

Plan zajęć:

wtorek:

17:00-18:30 zdrowy kręgosłup

18:30-20:00 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 piłka nożna kobiet i mężczyzn

 środa:

15:30-17:00 nordic walking

17:00-18:30 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

18:30-20:00 piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 piłka nożna mężczyzn 

czwartek:

15:30-17:00 nordic walking

17:00-18:30 TBC

18:30-20:00 piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

 

* * *

Szanowni Państwo,

Terminy sesji egzaminacyjnej poprawkowej znajdują się w Intranecie.


Szczegółowa instrukcja znajduje się poniżej.

Instrukcja odnalezienia terminów sesji poprawkowej w semestrze zimowym:

- W przeglądarce stronę : intranet.uth.edu.pl

- Logujemy się za pomocą swojego loginu i hasła (są takie same jak na platformie USOSweb)

- Po zalogowaniu szukamy zakładki „Organizacja studiów – plany” oraz wybieramy ją

- Po rozwinięciu się zakładki, odnajdujemy podpunkt nazwany „Plan sesji egzaminacyjnej”

- Później wybieramy Kampus, w którym się uczymy ( Jagiellońska – Wydział inżynieryjny, Jutrzenki – Wydział Zarządzania i Logistyki, Płońsk – Wydział Zamiejscowy w Płońsku)

- Pod wybranym kampusem ukażą się państwu terminy sesji poprawkowej.

UWAGA!: Jeżeli interesujący państwa termin nie znajduje się na Intranecie, prosimy o kontakt indywidulany bezpośrednio z wykładowcą. W przypadku braku kontaktu z wykładowcą prosimy o kontakt z Działem Organizacji Studiów pod adresem: planowanie@uth.edu.pl

 

* * *

Szanowni Studenci,

w Intranecie UTH zamieszczony został harmonogram spotkań on–line

z przedstawicielami Akademickiego Biura Karier.

 

***

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie

Legia Akademicka - edycja IV”,

które odbędzie się online dnia 16 lutego 2021 roku o godzinie 20:00.

Link poniżej:
meet.google.com/wtc-qngd-zyh

 

***

 Szanowni Państwo!
Prowadzimy wstępną rekrutację osób chętnych do wzięcia udziału w IV edycji projektu
Legia Akademicka”.
Wstępne zgłoszenie chęci uczestnictwa z podaniem: imienia, nazwiska, numeru albumu oraz roku studiów, prosimy kierować do Pani Katarzyny Doleckiej na adres e-mail: katarzyna.dolecka@uth.edu.pl
Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki dostaną Państwo dalsze informacje celem wypełnienia stosownych dokumentów.

Informacja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu „Legia Akademicka” - edycja IV – dostępna pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka

***

Szanowni studenci,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online
"Wyznaczanie ścieżki kariery oraz poszukiwanie pracy w dobie pandemii"

Termin 29.01 10.00-12.00

Zapisy: kariera@uth.edu.pl