Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 55 dni temu

BON

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) jest jednostką uczelni, której zadaniem jest wsparcie studentów w procesie kształcenia i pokonywaniu ograniczeń wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta.
Staramy się, aby proponowane dodatkowe wsparcie, jak również zaplecze infrastrukturalne Uczelni w pełni odpowiadało potrzebom naszych studentów.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich studentów:
- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- mające utrudnienia w studiowaniu wynikające ze stanu zdrowia, tzn. przewlekle chore bez orzeczenia o niepełnosprawności, będące w kryzysie zdrowia psychicznego, mające czasowe problemy ze zdrowiem
Rejestracja w BON
Studenci zarejestrowani w BON mogą korzystać ze wsparcia w postaci:
- stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
- rozłożenia sesji egzaminacyjnej w czasie,
- wydłużenia czasu trwania egzaminu,
- zmiany formy zaliczenia egzaminów (np. z ustnej na pisemną),
- nagrywania wykładów,
- zwiększenia ilości dopuszczalnej nieobecności na zajęciach
- asystenta osoby z niepełnosprawnością,
- dostosowania materiałów dydaktycznych.

Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego proces kształcenia:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych dysponuje sprzętem wspomagającym proces kształcenia.
W ramach wypożyczalni BON student może na okres maksymalnie jednego semestru wypożyczyć:
Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie standardowo na okres jednego semestru.
Przydział sprzętu odbywa się na początku każdego semestru na podstawie złożonych wniosków.
Wypożyczenie sprzętu w ciągu trwającego semestru jest możliwe w miarę posiadanych zapasów.
W zasobach wypożyczalni studenci mogą starać się o wypożyczenie laptopa, dyktafonu, lupy powiększającej, przenośnego skanera A4, tableta.

Dokumenty do pobrania >kliknij<

e-mail: bon@uth.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)