Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Administracja Administracja, niestacjonarne, drugi stopień ZU06
Administracja, niestacjonarne, drugi stopień ZU06(W03)
Administracja, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU06/3s
Administracja, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU06/3s/(W03)
Administracja, niestacjonarne, pierwszy stopień ZL06
Administracja, niestacjonarne, pierwszy stopień ZL06(W03)
Administracja, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL06(W03)
Administracja, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL06
Administracja, stacjonarne, pierwszy stopień DL06
Agent celny Agent celny (studia podyplomowe) PD-P29
Architektura wnętrz Architektura wnętrz, niestacjonarne, pierwszy stopień B-ZL08
Architektura wnętrz, niestacjonarne, pierwszy stopień (praktyczny) B-PR-ZL08
Architektura wnętrz, stacjonarne, pierwszy stopień (praktyczny) B-PR-DL08
Asystent do spraw przestępczości zorganizowanej oraz komunikacji międzykulturowej Asystent do spraw przestępczości zorganizowanej oraz komunikacji międzykulturowej (studia podyplomowe) PD-U21
Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo Wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL04-09
Bezpieczeństwo Wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL04/L-09
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU04/3s
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU04/3s-09
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) L A-ZU04/3s-12/L
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) A-ZU04
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) B-ZU04
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugi stopień (2 lata) AB-DU04
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszy stopień A-DL04-09
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszy stopień AB-DL04
Budowa i diagnostyka pojazdów samochodowych Budowa i diagnostyka pojazdów samochodowych (studia podyplomowe) PD-P45
Edukacja w obszarze zagrożeń migracyjnych Edukacja w obszarze zagrożeń migracyjnych (studia podyplomowe) PD-P35
Edukacja w zakresie przestępczości migracyjnej Edukacja w zakresie przestępczości migracyjnej (studia podyplomowe) PD-U20
Finanse i rachunkowość Finanse i Rachunkowość, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL02
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU02/3s
Finanse i rachunkowość, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) A-ZU02
Finanse i rachunkowość, stacjonarne, pierwszy stopień A-DL02
Finanse i rachunkowość, stacjonarne, pierwszy stopień AB-DL02
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość (studia podyplomowe) PD-P46
Finanse i rachunkowość w biznesie Finanse i rachunkowość w biznesie (studia podyplomowe) PD-P38
Globalny menadżer Globalny menedżer (studia podyplomowe) PD-P30
Informatyka Informatyka, niestacjonarne, pierwszy stopień B-ZL09
Informatyka, stacjonarne, pierwszy stopień B-DL09
Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor ochrony danych osobowych (studia podyplomowe) PD-P44
Kadry i Płace Kadry i Płace (studia podyplomowe) PD-P42
Kryminologia i wiktymologia Kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości migracyjnej PD-U18
Menadżer finansowy Menedżer finansowy (studia podyplomowe) PD-P31
Menedżer jakości Menedżer jakości (studia podyplomowe) PD-P28
Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (studia podyplomowe) PD-P37
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych (studia podyplomowe) PD-P43
Pedagogika kryminologiczna Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej PD-U17
Prawo Prawo, niestacjonarne, studia jednolite ZJ05
Prawo, niestacjonarne, studia jednolite (IOS) ZJ05-IOS
Prawo, psychologia sądowa dla prawników, niestacjonarne, studia jednolite ZJ05-ps
Prawo, psychologia sądowa dla prawników, stacjonarne, studia jednolite DJ05-ps
Prawo, stacjonarne, studia jednolite DJ05
Przestępczość migracyjna Przestępczość migracyjna (studia podyplomowe) PD-P34
Psychologia Psychologia (dla magistrów), niestacjonarne, studia jednolite ZJ07(M)
Psychologia specjalność psychoseksuologia, niestacjonarne, studia jednolite ZJ07-PSK
Psychologia, niestacjonarne, studia jednolite ZJ07
Psychologia, stacjonarne, studia jednolite DJ07
Socjoterapia Socjoterapia (studia podyplomowe) PD-P25
Studium problematyki przestępczości migracyjnej Studium problematyki przestępczości migracyjnej (studia podyplomowe) PD-U19
Zagrożenia migracyjne Zagrożenia migracyjne (studia podyplomowe) PD-P36
Zarządzanie Zarz adzanie, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) L A-ZU01/L
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień ZU01
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU01/3s(W03)
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU01/3s
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) L A-ZU01/3s/L
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) B-ZU01
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) A-ZU01
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) A-ZU01(W03)
Zarządzanie, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) L B-ZU01/L
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL01(W03)
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszy stopień ZL01(W03)
Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL01
Zarządzanie, prawo w biznesie, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU01/3s-prwb
Zarządzanie, prawo w biznesie, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) A-ZU01-prwb
Zarządzanie, psychologia sprzedaży i marketingu, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL01-psim
Zarządzanie, psychologia w biznesie, niestacjonarne, drugi stopień (1,5r) A-ZU01/3s-pwb
Zarządzanie, psychologia w biznesie, niestacjonarne, drugi stopień (2 lata) A-ZU01-pwb
Zarządzanie, psychologia w biznesie, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL01-pwb/L
Zarządzanie, psychologia w biznesie, niestacjonarne, pierwszy stopień A-ZL01-pwb
Zarządzanie, psychologia w biznesie, pierwszy stopień A-DL01-pwb
Zarządzanie, stacjonarne, pierwszy stopień DL01(W03)
Zarządzanie, stacjonarne, pierwszy stopień A-DL01
Zarządzanie, stacjonarne, pierwszy stopień AB-DL01
Zarządzanie Służbami Skarbowymi Zarządzanie Służbami Skarbowymi (studia podyplomowe) PD-P41
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (studia podyplomowe) PD-P17
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (studia podyplomowe) PD-47
Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie przedsiębiorstwem (studia podyplomowe) PD-P32
Zarządzanie służbami podatkowymi Zarządzanie służbami podatkowymi (studia podyplomowe) PD-P39
Zarządzanie w strukturach bezpieczeństwa Zarządzanie w strukturach bezpieczeństwa (studia podyplomowe) PD-P33
Zarządzanie zasobami ludzkimi HR manager (studia podyplomowe) PD-P40
Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia podyplomowe) PD-P19
budownictwo Budownictwo, niestacjonarne, pierwszy stopień WZL03
Budownictwo, niestacjonarne, pierwszy stopień B-WZL03
Budownictwo, niestacjonarne, pierwszy stopień (praktyczny) B-PR-WZL03
Budownictwo, stacjonarne, pierwszy stopień WDL03
Budownictwo, stacjonarne, pierwszy stopień B-WDL03
Budownictwo, stacjonarne, pierwszy stopień (praktyczny) B-PR-WDL03
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, niestacjonarne, drugi stopień WZU01-BM_s
Stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, niestacjonarne, pierwszy stopień WZL01-BM_s
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, niestacjonarne, drugi stopień B-WZU01-LM/3s
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, niestacjonarne, drugi stopień B-WZU01-LM
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, niestacjonarne, drugi stopień WZU01-LM
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, niestacjonarne, pierwszy stopień B-WZL01-LM
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, niestacjonarne, pierwszy stopień WZL01-LM
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, stacjonarne, drugi stopień WDU01-LM
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, stacjonarne, drugi stopień B-WDU01-LM
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, stacjonarne, pierwszy stopień WDL01-LM
Stosunki międzynarodowe, logistyka międzynarodowa, stacjonarne, pierwszy stopień B-WDL01-LM
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, niestacjonarne, drugi stopień B-WZU01-MWC
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, niestacjonarne, drugi stopień WZU01-MWC
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, niestacjonarne, pierwszy stopień B-WZL01-MWC
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, niestacjonarne, pierwszy stopień WZL01-MWC
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, stacjonarne, drugi stopień B-WDU01-MWC
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, stacjonarne, drugi stopień WDU01-MWC
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, stacjonarne, pierwszy stopień WDL01-MWC
Stosunki międzynarodowe, międzynarodowa współpraca celna, stacjonarne, pierwszy stopień B-WDL01-MWC
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne, pierwszy stopień B-WZL01
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, niestacjonarne, drugi stopień B-WZU01-OCB/3s
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, niestacjonarne, drugi stopień WZU01-OCB
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, niestacjonarne, drugi stopień B-WZU01-OCB
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, niestacjonarne, pierwszy stopień WZL01-OCB
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, niestacjonarne, pierwszy stopień B-WZL01-OCB
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, stacjonarne, drugi stopień B-WDU01-OCB
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, stacjonarne, drugi stopień WDU01-OCB
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, stacjonarne, pierwszy stopień B-WDL01-OCB
Stosunki międzynarodowe, obsługa celna biznesu, stacjonarne, pierwszy stopień WDL01-OCB
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszy stopień B-WDL01
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, pierwszy stopień (wymiana międzynarodowa) WDL01-WYM
Stosunki międzynarodowe, współpraca regionalna, niestacjonarne, drugi stopień WZU01-WR_s
transport Transport, niestacjonarne, drugi stopień (praktyczny) B-PR-ZU02
Transport, niestacjonarne, pierwszy stopień WZL02
Transport, niestacjonarne, pierwszy stopień B-WZL02
Transport, niestacjonarne, pierwszy stopień (praktyczny) B-PR-WZL02/8s
Transport, niestacjonarny, pierwszy stopień (studia 4 - letnie) WZL02/8s
Transport, niestacjonarny, pierwszy stopień (studia 4 - letnie) B-WZL02/8s
Transport, stacjonarne, pierwszy stopień WDL02
Transport, stacjonarne, pierwszy stopień B-WDL02
Transport, stacjonarne, pierwszy stopień (praktyczny) B-PR-WDL02
transport drogowy i spedycja – nowoczesne metody zarządzania Transport drogowy i spedycja – nowoczesne metody zarządzania WPD-P01

pokaż wszystkie kierunki studiów