Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 32 minuty temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 4 dni temu
Uczelnia Techniczno-Ha         lowa im. Heleny Chodkowskiej

Witaj w systemie USOSweb Uczelni Techniczno-Handlowej
im. Heleny Chodkowskiej

Szanowni Studenci,

prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie USOSWeb.

Wszystkie wiadomości dla Państwa  będą umieszczane tutaj.

***

 

 

II SPOTKANIE ON-LINE Z WŁADZAMI UTH

dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021

odbędzie się w najbliższy wtorek - 22 września 2020 roku

o godzinie 12:00 

na Google Meet - link do spotkania zamieszczony jest w Intranecie w zakładce Aktualności

https://intranet.uth.edu.pl/?q=aktualnosci

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zadawania pytań.

 

 

***

STYPENDIA 2020/2021

 

Szanowni Studenci,

z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, w roku akademickim 2020/2021
ulegną zmianie zasady składania wniosków
o przyznanie stypendiów.

UWAGA! Wytyczne dotyczą tylko studentów Kampusu Jutrzenki i Jagiellońska

Studenci Wydziału zamiejscowego w Płońsku składają wnioski osobiście w Kampusie
w Płońsku lub wysyłają pocztą tradycyjną.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora po wygenerowaniu w USOSweb należy podpisać podpisem kwalifikowanym
oraz przesłać na skrzynkę uczelni w ePUAP lub przesłać podpisany wniosek na adres uczelni pocztą tradycyjną.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium Rektora 10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

Wnioski przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, dlatego prosimy o dostosowanie się do terminów.

Datą złożenia wniosku uważa się datę wpływu na platformie ePUAP lub datę stempla pocztowego (nadania).

WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE OSOBIŚCIE.

Instrukcja wypełniania wniosku w USOSweb oraz instrukcja w jaki sposób założyć skrzynkę w ePUAP
dostępne będą w odrębnym komunikacie 7 września 2020 r.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego po wygenerowaniu w USOSweb wraz z wymaganymi dokumentami
należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Zapisy telefoniczne prowadzone będą od 31 sierpnia 2020 r. pod nr tel. 22 262-88-29

Wnioski będzie można wypełniać od 10 września w systemie USOSweb.

Studenci przyjmowani będą zgodnie z zapisami od 14 września 2020 r.

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w I turze  10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGI

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi po wygenerowaniu w USOSweb wraz
z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni bez konieczności wcześniejszego
umawiania się.

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
w I turze  10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W KOMISJI STYPENDIALNEJ W R. AK. 2020/2021

Kampus Jutrzenki

Poniedziałek, wtorek, środa     10:00 – 14:00

Kampus Jagiellońska

Czwartek 10:00 – 14:00

UWAGA! W podanych powyżej godzinach przyjmowane są osoby, które zapisały się telefonicznie.

 

Zapraszamy do zapisów telefonicznych w podanych poniżej terminach dyżurów informacyjnych:

tel. 22 262-88-29

Kampus Jutrzenki

 

 

Poniedziałek, wtorek, środa

8:00 – 15:00

 

Soboty

8:00 – 14:00

 

26 września 2020 r.,

03,10,17,24,31 października 2020 r.,

07,14,21,28 listopada 2020 r.,

05,12 grudnia 2020 r.

 

Kampus Jagiellońska

 

 

Wtorek, środa, czwartek

8:00 – 15:00

 

Soboty

8:00 – 14:00

 

26 września 2020 r.,

03,10,17,24,31 października 2020 r.,

07,14,21,28 listopada 2020 r.,

05,12 grudnia 2020 r.

 

Kampus Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

 

Wtorek, czwartek

9:00 – 15:00

 

Soboty zjazdowe

9:00 – 15:00

 

 

 

Szanowni Studenci,
w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną dla semestru letniego 2019/2020 przypominamy, że sesja egzaminacyjna odbywa się  głównie w systemie zdalnym.

 

Informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotów określa wykładowca
i to z nim należy się kontaktować indywidualnie wykorzystując adres e-mail w domenie uth,
tj.
imię.nazwisko@uth.edu.pl.

Od 17.06.2020 systematycznie będą pojawiały się w Intranecie informacje
o dyżurach wykładowców w budynku Uczelni.

Intranet (logowanie jak do USOSweb) -> Organizacja studiów plany -> Plan sesji egzaminacyjnej

 

***

Studenci kończący studia w roku akademickim 2019/2020,

w Intranecie zostały zamieszczone informacje dotyczące tegorocznych obron.

intranet.uth.edu.pl --> Informacje dla kończących studia w 2020 roku

 


 

Szanowni Studenci,

W odpowiedzi na rekomendację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informujemy że istnieje możliwość złożenia wniosku o jednorazową zapomogę w związku z zaistniałą sytuacją panującą w kraju.
Zapomogi będą przyznawane studentom, którzy posiadają zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia/ dzieło, zostali zwolnieni z miejsca pracy lub zostało im obniżone wynagrodzenie w związku z epidemią COVID- 196

Przypominamy, że zgodnie z ustawą, zapomogę może złożyć student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
zapomogę można złożyć  raz z danego/tego samego powodu;
zapomogę składa się nie później niż 90 dni od zaistniałej sytuacji.

Poniżej przedstawiamy procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

1. Student składa wniosek w systemie USOSweb, w którym szczegółowo opisuje sytuację w jakiej się znalazł
oraz załącza dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (ekran nr 4 wypełnianego wniosku)


• Umowę zlecenia/ dzieło/ o pracę,
• Świadectwo pracy,
• Zaświadczenie od pracodawcy że dany pracownik został zwolniony z obowiązku pacy i nie pobiera wynagrodzenia w związku z epidemią COVID-19.

• Aneks do umowy.


2. Student informuje pracownika uczelni o zarejestrowaniu wniosku w systemie USOSweb, mailowo:
stypendia@uth.edu.pl
3. Tylko w ten sposób wniosek uznaje się za złożony.
4. Zapomogi będą rozpatrywane i wypłacane na bieżąco
.

 ***

Drodzy Studenci, Czytelnicy,

w związku ze zniesieniem części obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii Covid-19
i przywróceniem obsługi bezpośredniej, Biblioteka Naukowa UTH przypomina, że od 2 czerwca (wtorek) ponownie zaczną być naliczane regulaminowe opłaty za nieterminowy zwrot książek.
Naliczanie opłat zostało wstrzymane 12 marca.

Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o skontrolowanie stanu swojego konta bibliotecznego
i ewentualne przedłużenie terminów wypożyczonych materiałów.

W razie pojawienia się pytań/ wystąpienia problemów, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt:

 1. mailowy: biblioteka@uth.edu.pl
 2. lub telefoniczny: Jutrzenki - (22) 262 88 40 ; Jagiellońska - (22) 262 88 42 - w godzinach pracy.

Przed osobistą wizytą w Bibliotece prosimy o zapoznanie się z godzinami otwarcia biblioteki w danej lokalizacji oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa >>TUTAJ<<

Zespół Biblioteki Naukowej UTH

***

Szanowni Państwo,

informujemy, że harmonogramy spotkań z promotorami
oraz konsultacji z prowadzącymi zajęcia
zamieszczone zostały w Intranecie w zakładce „Aktualności”
https://intranet.uth.edu.pl/?q=aktualnosci

 ***

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich,
które znajdują się pod adresem
https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie
oraz wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie 
Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, link:
https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

Prośbę kierujemy w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 ***

Szanowni Państwo,  

działa przekazywanie prac dyplomowych z APD do JSA

(tzn. przekazywane prac dyplomowych do badania antyplagiatowego)

Opiekun pracy wchodząc w "Zarządzanie badaniem" może kliknąć "Zleć badanie"

i uruchomić proces oczekiwania na wynik.

Jeśli jakaś praca nie przeszła do badania lub wystąpił błąd, prosimy o zgłaszanie

tego faktu do Dziekanatu.

 

 

Komunikat - 28.05.2020

Informacja o kontynuowaniu kształcenia w systemie zdalnym do końca semestru letniego 2019/2020 

Szanowni Państwo,

nawiązując do informacji o kontynuowaniu kształcenia w systemie zdalnym do końca semestru letniego 2019/2020,
informujemy o podstawowych zasadach obowiązujących podczas zajęć, egzaminów i zaliczeń
przeprowadzanych w formie zdalnej:

1.       Student zobowiązany jest do korzystania z imiennego konta poczty elektronicznej w domenie UTH.

2.       Student powinien posiadać możliwość zalogowania się do systemów informatycznych funkcjonujących
na Uczelni (USOSweb, Moodle, Intranet). 

3.       Student ma obowiązek posiadania włączonej kamery oraz aktywnego mikrofonu.

4.       Na prośbę wykładowcy student ma obowiązek okazać do kamery swoją legitymację studencką
w celu weryfikacji tożsamości.

Powyższe zasady mają na celu zachowanie wysokiej jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się.

Dla studentów, którzy nie będą mogli spełnić powyższych wymagań będzie możliwość kontaktu bezpośredniego
z wykładowcą na Uczelni w ramach konsultacji i sesji egzaminacyjnej.


Do 05.06.2020 zostanie Państwu podany szczegółowy harmonogram konsultacji wykładowców na terenie Uczelni.
Natomiast harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie Państwu podany na około dwa tygodnie przed sesją egzaminacyjną.
Wykładowcy w trakcie sesji egzaminacyjnej w godzinach podanych w harmonogramie będą obecni na terenie Uczelni.


W razie jakichkolwiek wątpliwości przypominamy, że nieprzerwanie trwają dyżury Dziekanów
zarówno stacjonarne jak i telefoniczne.

Informacje o dyżurach można znaleźć w intranecie,
zakładka „Wydział Zarządzania i Logistyki” lub „Wydział Inżynieryjny” -> „Dziekan”.
   

 

Komunikat - 15.05.2020

Szanowni Studenci,

 

W trosce o efektywność zajęć online nauczyciele akademiccy


zwracają się z uprzejmą prośbą o włączanie kamer w trakcie zajęć.

 

Komunikat - 22.04.2020

Informacja dot. przedłużenia ważności legitymacji studenckich

Najnowsza ustawa antykryzysowa wprowadza przedłużenie ważności legitymacji studenckich,

bez obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni

lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

 

 

 

Komunikat - 20.04.2020

Drodzy Studenci,

przypominamy, że trwa sesja poprawkowa na platformie Moodle (18.04 - 26.04.2020).

Szczegóły na stronie https://moodle.uth.edu.pl w zakładce „Sesja poprawkowa”.

Informujemy, że wybrani dydaktycy zamieszczają dodatkowe teminy poprawek,
prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów na platformie moodle.


 

Komunikat - 15.04.2020

Uwaga Studenci!
do zajęć prowadzonych za pomocą narzędzia Hangouts
należy dołączać tylko i wyłącznie

za pomocą linków do spotkania (identyfikator spotkania),

a nie przy pomocy numerów telefonów podanych w zaproszeniu na spotkanie,
ponieważ są to połączenia międzynarodowe płatne.

 

Komunikat - 13.04.2020

  

Sesja egzaminacyjna znajduje się na platformie moodle https://moodle.uth.edu.pl/


Krok 1: Zaloguj się na platformę moodle za pomocą CAS
– czyli jest dokładnie takie, jak do USOSWeb. (przycisk logowania znajduje się w prawym, górnym rogu)
Krok 2: Na platformie moodle wybierz zakładkę "SESJA POPRAWKOWA" -> Wskaż wybrany wydział,
np. Wydział Zarządzania i Logistyki -> by zobaczyć harmonogram sesji kliknij "Harmonogram sesji egzaminacyjnej"

Języki obce - sesja poprawkowa - http://intranet.uth.edu.pl/?q=node/345

  

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Wykładowcy, Drodzy Pracownicy,

W związku z trudną sytuacją w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, postanowiliśmy uruchomić dla Was dyżur psychologa.

Porady mają mieć krótki charakter: interwencyjno-kryzysowy lub informacyjny.

Pani Maria Kmieciak (psycholog, trener umiejętności wychowawczych) będzie dyżurować dla Was
w każdą środę w godzinach 13.00 – 14.00.

Prosimy zgłaszać swoją chęć skorzystania z rozmowy mailowo (maria.kmieciak@uth.edu.pl),
a p. Maria Kmieciak zaproponuje termin (godzinę) spotkania.

Przypominam o konieczności korzystania z adresów uczelnianych.

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW,

WYKŁADOWCÓW I PRACOWNIKÓW UTH SĄ BEZPŁATNE !

 

 

Komunikat - 02.04.2020

Drodzy Wykładowcy oraz Studenci,

Zależy nam na sprawnym uczestnictwie Wszystkich uprawnionych w zajęciach online,
dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie na maile dziekanatowe ewentualnego braku dostępu
do swoich przedmiotów w systemie USOSWeb.
Gdyby wystąpiły jakieś problemy będziemy rozwiązywali je na bieżąco.

 

 

Komunikat - 30.03.2020

Drodzy Studenci,
poniżej podajemy kolejne ważne dla Was informacje:

 1. Zostały wyznaczone seminaria dyplomowe i promotorzy będą was zapraszać na spotkania.

   
 2. W sprawie różnić programowych prosimy kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym egzaminatorem.
  W razie problemów prosimy o kontakt z Dziekanem Wydziału.

 3. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach od 18.04.2020 r. do 26.04.2020 r.
  Szczegółowy harmonogram będzie udostępniony do 07.04.2020 na platformie Moodle w zakładce „Sesja poprawkowa”.
  Informacje na platformie Moodle będą ukazywały się sukcesywnie do 03.04.2020.

 4. Poniżej znajduje się organizacja semestru letniego po dokonaniu korekt (zaznaczonych kolorem czerwonym) spowodowanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11-03-2020

  Wydział Zarządzania i Logistyki - pobierz
  Wydział Inżynieryjny - pobierz

 

Informacja o zajęciach ON-LINE

 na Hangouts

Wszystkie kody dostępu do zajęć wysyłane będą na e-mail uczelniany.

Prosimy przed zajęciami zweryfikować czy posiadacie Państwo dostęp.

Własne adresy e-mail można sprawdzić w systemie USOSWeb w zakładce Mój Profil.

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy pisać prośbę o przywrócenie hasła
na  it@uth.edu.pl  podając w tytule Imię Nazwisko oraz numer Indeksu.


 

Wersje mobilne do obsługi aplikacji Hangouts można pobrać:

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=pl

iOS

https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476

 

Logowanie do zajęć prowadzonych na platformie moodle

odbywa się za pomocą CAS – czyli jest dokładnie takie, jak do USOSWeb.

 

Komunikat - 26.03.2020

Szanowni Studenci,


Zgodnie z decyzją władz naszej Uczelni, wszystkie lektoraty języka angielskiego, które do tej pory odbywały się w formie tradycyjnej, czyli zajęć z Lektorem, odbywać się będą teraz w formie zdalnej.  Dokładnie w tych samych dniach i godzinach przewidzianych w planie zajęć, spotykać się będziecie ze swoimi Lektorami na wirtualnych zajęcia on-line. 

 W tym celu, wykorzystywać będziemy znaną, specjalnie przeznaczoną do tego celu, platformę ZOOM.  Filmik pokazujący jak krok po kroku pobrać i zainstalować darmową aplikację ZOOM znajdziecie poniżej:

 https://www.youtube.com/watch?v=B_5BRlbEzY4


Proszę pamiętać by przy zapisie, oraz w późniejszym użytkowaniu, korzystać jedynie z uczelnianych adresów mailowych (w domenie UTH).  Przed każdą lekcją on-line, otrzymacie mailem zaproszenie z linkiem do tego spotkania.  Ważne jest by aplikację ZOOM zainstalować jak najszybciej i regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową.

 Pierwsze interaktywne lektoraty on-line odbędą się w najbliższy weekend, 28-29 marca.


W razie pytań związanych z instalacją i obsługą aplikacji ZOOM, proszę o kontakt z p Emilią Suchodolską na znany i lubiany adres:

emilia.suchodolska@uth.edu.pl

lub z Lektorem dopisanym do danej grupy w USOS.

 Natomiast w sprawach ogólnych, dotyczących lektoratów, zapraszam do kontaktu ze mną:

piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

 Zdając sobie sprawę, że korzystanie z nowych technologii w procesie nauki języka obcego może być, zwłaszcza na początku, pewnym wyzwaniem, życzę wszystkim, by stało się ono również ciekawym, przyjemnym i efektywnym doświadczeniem.