Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 13 godzin temu
Uczelnia Techniczno-Ha         lowa im. Heleny Chodkowskiej

Witaj w systemie USOSweb Uczelni Techniczno-Handlowej
im. Heleny Chodkowskiej

Szanowni Studenci,

prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie USOSWeb.

Wszystkie wiadomości dla Państwa  będą umieszczane tutaj.

***

 

 

 

WEBINARIUM - PROBLEMY Z NAUKĄ ZDALNĄ?

Problemy z nauką zdalną. Jak nie stracić motywacji i poradzić sobie ze stresem?

 

Zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Polikowskim

 

22 stycznia 2021 roku
godzina 13:00

Zapisy do 21 stycznia 2021 r. psycholog@uth.edu.pl

 

Każda osoba, która się zapisze otrzyma zaproszenie.

 

Prosimy o wysyłanie wiadomości w domenie @uth.pl

 

Szczegółowe informacje tel. 22 262-88-29

(8:00 - 15:00)

 

***

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że od 28 listopada 2020 r. przywracamy obsługę bezpośrednią czytelników w bibliotece.

W bibliotece może przebywać max. 1 czytelnik + os. obsługujące.

Więcej szczegółów oraz dni i godziny bezpośredniej obsługi Studentów/Czytelników znajdują się >>TUTAJ<<

 ( https://www.uth.edu.pl/dla-studenta/biblioteka/o-bibliotece/godziny-otwarcia)

 

***

 

Szanowni Studenci,

w Intranecie, w zakładce Aktualności

znajdują się informacje dot. konsultacji online z Platformy Moodle oraz Google Meet***

 UWAGA!

SZKOLENIE BHP jest obowiązkowe

dla studentów I semestru

Przypominamy o wykonaniu testu!

 

***

Dla Studentów stacjonarnych 1 semestru

zostanie w dniu 29.10 br. uruchomiona trzecia tura zapisów na WF.

 

***

 

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w czasie pandemii istnieje możliwość zdalnej aktywacji konta bibliotecznego oraz pozyskania danych dostępowych do zasobów elektronicznych oferowanych przez bibliotekę.

W tym celu należy:
1. ukończyć szkolenie biblioteczne na platformie e-learningowej Moodle UTH;
2. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie:
http://katalog.uth.edu.pl/register
3. przesłać nam numer, który wyświetli się na górze strony po wysłaniu zgłoszenia oraz fotografie/skany obydwu stron legitymacji studenckiej w celu aktywacji konta na adres:
biblioteka@uth.edu.pl - korespondencję z biblioteką prosimy prowadzić wyłącznie z imiennych adresów e-mail w domenie Uczelni.

Po zapisaniu się do biblioteki otrzymują Państwo:
1. dane dostępowe do zasobów elektronicznych (baz danych, platform);
2. możliwość składania zamówień i rezerwacji na książki w katalogu bibliotecznym
http://katalog.uth.edu.pl/ - po otrzymaniu maila systemowego z informacją, że bibliotekarz przygotował je już dla Państwa, można zgłosić się po ich odbiór do biblioteki;
3. możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej UTH;
4. dostęp do szeregu tytułów czasopism on-line.

Aktualne dni i godziny pracy biblioteki oraz zasady fizycznego korzystania z biblioteki w czasie pandemii znajdują się na stronie:
https://www.uth.edu.pl/dla-studenta/biblioteka/o-bibliotece/godziny-otwarcia

 

***

 

Szanowni Studenci,

 Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni
w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

***

 

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją premiera przechodzimy na kształcenie zdalne (z wyłączeniem zajęć praktycznych) wg przyjętych na początku semestru planów zajęć.

Wykładowcy będą prowadzić zajęcia z budynku Uczelni.


Z powodu zmiany organizacji zajęć odbędą się spotkania z poszczególnymi kierunkami wg poniższego harmonogramu:

Linki do spotkań zdalnych znajdują się w Intranecie https://intranet.uth.edu.pl/?q=aktualnosci

 

Wydział Zarządzania i Logistyki:

TOK I - zjazd 17-18.10.2020 – spotkania odbędą się 16.10.2020:

godz. 18:00 – sem. 1, Zarządzanie (licencjackie) spotkanie A
 

godz. 18:30 – sem. 1, Zarządzanie (licencjackie) spotkanie B
 

godz. 19:00 – sem. 1, Finanse i Rachunkowość (licencjackie) -  / sem. 3, Finanse i Rachunkowość (licencjackie)
 

godz. 19:30 – sem. 1, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie), spotkanie A
 

godz. 20:00 – sem. 1, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie), spotkanie B
 

godz. 20:30 – sem. 3, Zarządzanie (licencjackie)
 

godz. 21:00 – sem. 3, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie)
 

 

TOK II - zjazd 24-25.10.2020 – spotkania odbędą się 17.10.2020 (sobota):

godz. 10:30 – Zarządzanie (magisterskie) sem. 1
 

godz. 11:00 –  Finanse i Rachunkowość (magisterskie) sem. 1 /   Finanse i Rachunkowość (magisterskie) sem. 3
 

godz. 11:30 – Bezpieczeństwo Wewnętrzne (magisterskie) sem. 1
 

godz. 12:00 – Zarządzanie (magisterskie) sem. 3
 

godz. 12:30 – Bezpieczeństwo Wewnętrzne (magisterskie) sem. 3
 

godz. 13:00 – Zarządzanie (licencjackie) sem. 5
 

godz. 13:30 – Finanse I Rachunkowość (licencjackie) sem. 5
 

godz. 14:00 – Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie) sem. 5
 

godz. 14:30 – Wydział Zamiejscowy w PłońskuStudia stacjonarne – spotkania odbędą się 19.10.2020:

godz. 11:00 – Zarządzanie (licencjackie), sem. 1,3,5 / Finanse i Rachunkowość (licencjackie), sem. 1,3,5

godz. 11:30 –  Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie) sem. 1/ Bezpieczeństwo Wewnętrzne (magisterskie) sem. 1 i sem. 3

godz. 12:00 – Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie) sem. 3 / Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie) sem. 5

 

 ***

 

Szanowni Studenci, 

W związku z trwającą pandemią oraz przejściem uczelni na nauczanie zdalne,

zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 16 października 2020 r. termin składania wniosków, dla I tury,

został przesunięty do 31 października 2020 roku.

 

Termin ten dotyczy wniosków o:

·         - przyznanie stypendium socjalnego,

·         - dla osób niepełnosprawnych oraz

·         -  jednorazowych zapomóg.

 

Termin składania wniosków o stypendium Rektora pozostaje niezmienny i jest nim 20 października 2020 r.

 

W systemie USOSweb została uruchomiona możliwość wgrania do wniosku załączników w formacie pdf.

Składanie wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg odbywać się może drogą elektroniczną za pomocą ePUAP, Poczty Polskiej lub osobiście.

 

Składnie wniosków za pośrednictwem ePUAP

 

 

1.     Stypendium socjalne

 

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować oświadczenie o dochodach oraz wypełnić i zarejestrować wniosek o stypendium socjalne.

Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny należy dodać jako załączniki do oświadczenia o dochodach.

Po wygenerowaniu oświadczenia i wniosku należy złożyć je za pomocą platformy ePUAP i podpisać profilem zaufanym/ podpisem kwalifikowanym.

 

2.      Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować wniosek.

·         W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dodać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wniosku w formacie pdf.

·         W przypadku  jednorazowej zapomogi dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Po wygenerowaniu wniosku należy złożyć go za pomocą platformy ePUAP i podpisać profilem zaufanym/ podpisem kwalifikowanym.

 

Przez ePUAP wysyłać należy tylko wnioski i oświadczenie (w przypadku stypendium socjalnego)

Wszystkie załączniki wgrane do systemu zostają w USOSweb, bez konieczności przesyłania ich w ePUAP.

  

Składanie wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej


1.     Stypendium socjalne

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować oświadczenie o dochodach oraz wypełnić i zarejestrować wniosek o stypendium socjalne.

Po wydrukowaniu i podpisaniu obu dokumentów należy wysłać wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny na adres uczelni.

 

2.     Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować wniosek.

Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy wraz z załącznikami przesłać Pocztą na adres uczelni.

·         W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

·         W przypadku  jednorazowej zapomogi dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Dla sprawniejszego odbierania wysyłanych przez Państwa dokumentów, niezależnie od miejsca odbywanych zajęć, prosimy o wysyłanie wniosków na adres:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

ul. Jutrzenki 135

02-231 Warszawa

„Stypendia”

 

Składanie wniosków osobiście

 
Stypendium socjalne

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować oświadczenie o dochodach oraz wypełnić i zarejestrować wniosek o stypendium socjalne.

Po wydrukowaniu i podpisaniu obu dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową w Dziale Stypendiów, w godzinach przyjęć studentów.

 

2.     Stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga

Należy zalogować się do systemu USOSweb, wypełnić i zarejestrować wniosek.

Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku należy wraz z załącznikami złożyć w Dziale Stypendiów, w godzinach przyjęć studentów.

·         W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

·         W przypadku  jednorazowej zapomogi dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Kampus Jutrzenki                                                                                           Kampus Jagiellońska

poniedziałek – środa 8:00 – 15:00                                                            czwartek -  8:00-15:00

 

***

Szanowni Studenci,

Wyjaśnienia dotyczące planów zajęć znajdują się w Intranecie

https://intranet.uth.edu.pl/?q=Plany%20Jutrzenki

 

***

Szanowni Państwo,

w systemie Ankieter zbieramy numery telefonów

Studentów studiów stacjonarnych

zainteresowanych wjazdem na parking UTH znajdujący się za szlabanem.

Link do ankiety:

https://ankieter.uth.edu.pl/surveys/4/

 

***

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem roku akademickiego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w trudnych sytuacjach, które mogą się pojawić (np. problemy techniczne).
Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie problemy rozwiązać jak najszybciej.

Z góry serdecznie dziękujemy.
Rektor dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

 

***

COVID-19 - ZASADY POSTĘPOWANIA

https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/postepowanie-w-obliczu-zagrozenia

 

***

Zapisy na WF dla 1 semestrów

obu Kampusów w Warszawie

 

Do sekcji piłki siatkowej nie ma zapisów w systemie,
gdyż dotyczy to wszystkich studentów - zapisy bezpośrednio u trenera.

 

Limity w grupach do 25 osób

 

 • Zajęcia wychowania fizycznego są obligatoryjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych, Wydziału Zarządzania i Logistyki, oraz I roku Wydziału Inżynieryjnego, zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, 1,5 h.
 • Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych CLIX LO przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie.
 • Rodzaj i godzinę zajęć wybiera student poprzez wpisanie się do wybranej przez siebie grupy ćwiczebnej.
 • Wychowanie fizyczne można zaliczyć także uprawiając czynnie sport w klubach sportowych, uczestnicząc regularnie w treningach, biorąc udział w zawodach, zaświadczenie potwierdzające członkostwo w klubie należy dostarczyć do 30 listopada.
 • Zwolnienie lekarskie semestralne lub roczne, zwalniające z zajęć wychowania fizycznego, wystawione przez lekarza specjalistę, należy dostarczyć do 30 listopada.
 • Studenci, którzy będą zaliczać WF na podstawie zaświadczeń z klubu itp., lub zwolnienia lekarskiego nie zapisują się na zajęcia.
 • W tym roku akademickim reaktywujemy sekcję piłki siatkowej, chętnych, reprezentujących wysoki poziom w tej dyscyplinie zapraszamy bezpośrednio na treningi. 
 • Wszystkie zajęcia sportowe odbywać się będą w trybie stacjonarnym, z zachowaniem rygorów sanitarnych

Terminy zapisów:
I tura  06.X-15.X.2020

II tura 19.X-23.X.2020

Zajęcia wychowania fizycznego  rozpoczynają się 20.X.2020 r.

                                                                             Plan zajęć:

wtorek:    

15:30-17:00 nordic walking (zbiórka ul. Solipska 17/19)

17:00-18:30 TBC

18:30-20:00 sekcja piłki siatkowej (bez zapisów)

20:00-21:30 piłka nożna kobiet i mężczyzn

 

Środa:    

15:30-17:00 nordic walking (zbiórka ul. Solipska 17/19)

17:00-18:30 piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

18:30-20:00 piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 piłka nożna mężczyzn 

 

Czwartek

17:00-18:30 zdrowy kręgosłup

18:30-20:00 piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

20:00-21:30 sekcja piłki siatkowej (bez zapisów)

 

 

***

 STUDENCI - KAMPUS JUTRZENKI

Rejestracja na seminarium dyplomowe 2020/2021

3     semestr  studiów II-go stopnia

5 semestr studiów I-go stopnia

Od dn. 01.10.2020 r. do 18.10.2020 r. zostanie uruchomiona w systemie USOSweb rejestracja
na seminarium dyplomowe zgodnie z wybraną specjalnością.

Uwaga!!! Obowiązuje limit miejsc.

 

www.uth.edu.pl

 

 ->USOS ->zaloguj się ->dla studentów ->rejestracja ->przejdź do rejestracji ->wybierz koszyk
aby się zarejestrować

 

Tylko ci studenci, którzy wybrali specjalności podane poniżej zobowiązani są do wyboru promotora i zapisania
się do odpowiedniej grupy:

 

 

Kierunek ZARZĄDZANIE  II-go stopnia studia niestacjonarne

– specjalność: Administracja rządowa i samorządowa; HR manager i coaching biznesowy;
Negocjacje i sprzedaż; Psychologia w biznesie; TSL; Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

 

 

Kierunek ZARZĄDZANIE I-go stopnia studia niestacjonarne

– specjalność: Negocjacje i sprzedaż; Psychologia w biznesie; TSL

 

 

Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go i II-go stopnia studia niestacjonarne

– specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza

 

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II-go stopnia studia niestacjonarne

– specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni;  Obsługa celna i logistyka międzynarodowa; Kryminologia i kryminalistyka; Wywiad i kontrwywiad

 

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I-go stopnia studia niestacjonarne

– specjalność: Kryminologia i kryminalistyka; Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

 

 

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I-go stopnia studia stacjonarne

– specjalność: Kryminologia i kryminalistyka; Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

 

 

W systemie USOSweb są już zapisani do promotorów Studenci, których specjalność
nie została wyżej wymieniona.

Prosimy o sprawdzenie w katalogu MÓJ USOSWEB – GRUPY ZAJĘCIOWE, przedmiot SEMINARIUM

 

***

STYPENDIA 2020/2021

 

Szanowni Studenci,

z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, w roku akademickim 2020/2021
ulegną zmianie zasady składania wniosków
o przyznanie stypendiów.

UWAGA! Wytyczne dotyczą tylko studentów Kampusu Jutrzenki i Jagiellońska

Studenci Wydziału zamiejscowego w Płońsku składają wnioski osobiście w Kampusie
w Płońsku lub wysyłają pocztą tradycyjną.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora po wygenerowaniu w USOSweb należy podpisać podpisem kwalifikowanym
oraz przesłać na skrzynkę uczelni w ePUAP lub przesłać podpisany wniosek na adres uczelni pocztą tradycyjną.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium Rektora 10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

Wnioski przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, dlatego prosimy o dostosowanie się do terminów.

Datą złożenia wniosku uważa się datę wpływu na platformie ePUAP lub datę stempla pocztowego (nadania).

WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE OSOBIŚCIE.

Instrukcja wypełniania wniosku w USOSweb oraz instrukcja w jaki sposób założyć skrzynkę w ePUAP
dostępne będą w odrębnym komunikacie 7 września 2020 r.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego po wygenerowaniu w USOSweb wraz z wymaganymi dokumentami
należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Zapisy telefoniczne prowadzone będą od 31 sierpnia 2020 r. pod nr tel. 22 262-88-29

Wnioski będzie można wypełniać od 10 września w systemie USOSweb.

Studenci przyjmowani będą zgodnie z zapisami od 14 września 2020 r.

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w I turze  10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGI

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi po wygenerowaniu w USOSweb wraz
z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni bez konieczności wcześniejszego
umawiania się.

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
w I turze  10.09.2020 r. – 20.10.2020 r.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W KOMISJI STYPENDIALNEJ W R. AK. 2020/2021

Kampus Jutrzenki

Poniedziałek, wtorek, środa     10:00 – 14:00

Kampus Jagiellońska

Czwartek 10:00 – 14:00

UWAGA! W podanych powyżej godzinach przyjmowane są osoby, które zapisały się telefonicznie.

 

Zapraszamy do zapisów telefonicznych w podanych poniżej terminach dyżurów informacyjnych:

tel. 22 262-88-29

Kampus Jutrzenki

 

 

Poniedziałek, wtorek, środa

8:00 – 15:00

 

Soboty

8:00 – 14:00

 

26 września 2020 r.,

03,10,17,24,31 października 2020 r.,

07,14,21,28 listopada 2020 r.,

05,12 grudnia 2020 r.

 

Kampus Jagiellońska

 

 

Wtorek, środa, czwartek

8:00 – 15:00

 

Soboty

8:00 – 14:00

 

26 września 2020 r.,

03,10,17,24,31 października 2020 r.,

07,14,21,28 listopada 2020 r.,

05,12 grudnia 2020 r.

 

Kampus Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

 

Wtorek, czwartek

9:00 – 15:00

 

Soboty zjazdowe

9:00 – 15:00

 

 

 

Szanowni Studenci,
w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną dla semestru letniego 2019/2020 przypominamy, że sesja egzaminacyjna odbywa się  głównie w systemie zdalnym.

 

Informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotów określa wykładowca
i to z nim należy się kontaktować indywidualnie wykorzystując adres e-mail w domenie uth,
tj.
imię.nazwisko@uth.edu.pl.

Od 17.06.2020 systematycznie będą pojawiały się w Intranecie informacje
o dyżurach wykładowców w budynku Uczelni.

Intranet (logowanie jak do USOSweb) -> Organizacja studiów plany -> Plan sesji egzaminacyjnej

 

***

Studenci kończący studia w roku akademickim 2019/2020,

w Intranecie zostały zamieszczone informacje dotyczące tegorocznych obron.

intranet.uth.edu.pl --> Informacje dla kończących studia w 2020 roku

 


 

Szanowni Studenci,

W odpowiedzi na rekomendację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informujemy że istnieje możliwość złożenia wniosku o jednorazową zapomogę w związku z zaistniałą sytuacją panującą w kraju.
Zapomogi będą przyznawane studentom, którzy posiadają zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia/ dzieło, zostali zwolnieni z miejsca pracy lub zostało im obniżone wynagrodzenie w związku z epidemią COVID- 196

Przypominamy, że zgodnie z ustawą, zapomogę może złożyć student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
zapomogę można złożyć  raz z danego/tego samego powodu;
zapomogę składa się nie później niż 90 dni od zaistniałej sytuacji.

Poniżej przedstawiamy procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

1. Student składa wniosek w systemie USOSweb, w którym szczegółowo opisuje sytuację w jakiej się znalazł
oraz załącza dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (ekran nr 4 wypełnianego wniosku)


• Umowę zlecenia/ dzieło/ o pracę,
• Świadectwo pracy,
• Zaświadczenie od pracodawcy że dany pracownik został zwolniony z obowiązku pacy i nie pobiera wynagrodzenia w związku z epidemią COVID-19.

• Aneks do umowy.


2. Student informuje pracownika uczelni o zarejestrowaniu wniosku w systemie USOSweb, mailowo:
stypendia@uth.edu.pl
3. Tylko w ten sposób wniosek uznaje się za złożony.
4. Zapomogi będą rozpatrywane i wypłacane na bieżąco
.

 ***

Drodzy Studenci, Czytelnicy,

w związku ze zniesieniem części obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii Covid-19
i przywróceniem obsługi bezpośredniej, Biblioteka Naukowa UTH przypomina, że od 2 czerwca (wtorek) ponownie zaczną być naliczane regulaminowe opłaty za nieterminowy zwrot książek.
Naliczanie opłat zostało wstrzymane 12 marca.

Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o skontrolowanie stanu swojego konta bibliotecznego
i ewentualne przedłużenie terminów wypożyczonych materiałów.

W razie pojawienia się pytań/ wystąpienia problemów, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt:

 1. mailowy: biblioteka@uth.edu.pl
 2. lub telefoniczny: Jutrzenki - (22) 262 88 40 ; Jagiellońska - (22) 262 88 42 - w godzinach pracy.

Przed osobistą wizytą w Bibliotece prosimy o zapoznanie się z godzinami otwarcia biblioteki w danej lokalizacji oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa >>TUTAJ<<

Zespół Biblioteki Naukowej UTH

***

Szanowni Państwo,

informujemy, że harmonogramy spotkań z promotorami
oraz konsultacji z prowadzącymi zajęcia
zamieszczone zostały w Intranecie w zakładce „Aktualności”
https://intranet.uth.edu.pl/?q=aktualnosci

 ***

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich,
które znajdują się pod adresem
https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie
oraz wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie 
Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, link:
https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

Prośbę kierujemy w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 ***

Szanowni Państwo,  

działa przekazywanie prac dyplomowych z APD do JSA

(tzn. przekazywane prac dyplomowych do badania antyplagiatowego)

Opiekun pracy wchodząc w "Zarządzanie badaniem" może kliknąć "Zleć badanie"

i uruchomić proces oczekiwania na wynik.

Jeśli jakaś praca nie przeszła do badania lub wystąpił błąd, prosimy o zgłaszanie

tego faktu do Dziekanatu.

 

 

Komunikat - 28.05.2020

Informacja o kontynuowaniu kształcenia w systemie zdalnym do końca semestru letniego 2019/2020 

Szanowni Państwo,

nawiązując do informacji o kontynuowaniu kształcenia w systemie zdalnym do końca semestru letniego 2019/2020,
informujemy o podstawowych zasadach obowiązujących podczas zajęć, egzaminów i zaliczeń
przeprowadzanych w formie zdalnej:

1.       Student zobowiązany jest do korzystania z imiennego konta poczty elektronicznej w domenie UTH.

2.       Student powinien posiadać możliwość zalogowania się do systemów informatycznych funkcjonujących
na Uczelni (USOSweb, Moodle, Intranet). 

3.       Student ma obowiązek posiadania włączonej kamery oraz aktywnego mikrofonu.

4.       Na prośbę wykładowcy student ma obowiązek okazać do kamery swoją legitymację studencką
w celu weryfikacji tożsamości.

Powyższe zasady mają na celu zachowanie wysokiej jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się.

Dla studentów, którzy nie będą mogli spełnić powyższych wymagań będzie możliwość kontaktu bezpośredniego
z wykładowcą na Uczelni w ramach konsultacji i sesji egzaminacyjnej.


Do 05.06.2020 zostanie Państwu podany szczegółowy harmonogram konsultacji wykładowców na terenie Uczelni.
Natomiast harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie Państwu podany na około dwa tygodnie przed sesją egzaminacyjną.
Wykładowcy w trakcie sesji egzaminacyjnej w godzinach podanych w harmonogramie będą obecni na terenie Uczelni.


W razie jakichkolwiek wątpliwości przypominamy, że nieprzerwanie trwają dyżury Dziekanów
zarówno stacjonarne jak i telefoniczne.

Informacje o dyżurach można znaleźć w intranecie,
zakładka „Wydział Zarządzania i Logistyki” lub „Wydział Inżynieryjny” -> „Dziekan”.
   

 

Komunikat - 15.05.2020

Szanowni Studenci,

 

W trosce o efektywność zajęć online nauczyciele akademiccy


zwracają się z uprzejmą prośbą o włączanie kamer w trakcie zajęć.

 

Komunikat - 22.04.2020

Informacja dot. przedłużenia ważności legitymacji studenckich

Najnowsza ustawa antykryzysowa wprowadza przedłużenie ważności legitymacji studenckich,

bez obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni

lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

 

 

 

Komunikat - 20.04.2020

Drodzy Studenci,

przypominamy, że trwa sesja poprawkowa na platformie Moodle (18.04 - 26.04.2020).

Szczegóły na stronie https://moodle.uth.edu.pl w zakładce „Sesja poprawkowa”.

Informujemy, że wybrani dydaktycy zamieszczają dodatkowe teminy poprawek,
prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów na platformie moodle.


 

Komunikat - 15.04.2020

Uwaga Studenci!
do zajęć prowadzonych za pomocą narzędzia Hangouts
należy dołączać tylko i wyłącznie

za pomocą linków do spotkania (identyfikator spotkania),

a nie przy pomocy numerów telefonów podanych w zaproszeniu na spotkanie,
ponieważ są to połączenia międzynarodowe płatne.

 

Komunikat - 13.04.2020

  

Sesja egzaminacyjna znajduje się na platformie moodle https://moodle.uth.edu.pl/


Krok 1: Zaloguj się na platformę moodle za pomocą CAS
– czyli jest dokładnie takie, jak do USOSWeb. (przycisk logowania znajduje się w prawym, górnym rogu)
Krok 2: Na platformie moodle wybierz zakładkę "SESJA POPRAWKOWA" -> Wskaż wybrany wydział,
np. Wydział Zarządzania i Logistyki -> by zobaczyć harmonogram sesji kliknij "Harmonogram sesji egzaminacyjnej"

Języki obce - sesja poprawkowa - http://intranet.uth.edu.pl/?q=node/345

  

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Wykładowcy, Drodzy Pracownicy,

W związku z trudną sytuacją w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, postanowiliśmy uruchomić dla Was dyżur psychologa.

Porady mają mieć krótki charakter: interwencyjno-kryzysowy lub informacyjny.

Pani Maria Kmieciak (psycholog, trener umiejętności wychowawczych) będzie dyżurować dla Was
w każdą środę w godzinach 13.00 – 14.00.

Prosimy zgłaszać swoją chęć skorzystania z rozmowy mailowo (maria.kmieciak@uth.edu.pl),
a p. Maria Kmieciak zaproponuje termin (godzinę) spotkania.

Przypominam o konieczności korzystania z adresów uczelnianych.

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW,

WYKŁADOWCÓW I PRACOWNIKÓW UTH SĄ BEZPŁATNE !

 

 

Komunikat - 02.04.2020

Drodzy Wykładowcy oraz Studenci,

Zależy nam na sprawnym uczestnictwie Wszystkich uprawnionych w zajęciach online,
dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie na maile dziekanatowe ewentualnego braku dostępu
do swoich przedmiotów w systemie USOSWeb.
Gdyby wystąpiły jakieś problemy będziemy rozwiązywali je na bieżąco.

 

 

Komunikat - 30.03.2020

Drodzy Studenci,
poniżej podajemy kolejne ważne dla Was informacje:

 1. Zostały wyznaczone seminaria dyplomowe i promotorzy będą was zapraszać na spotkania.

   
 2. W sprawie różnić programowych prosimy kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym egzaminatorem.
  W razie problemów prosimy o kontakt z Dziekanem Wydziału.

 3. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach od 18.04.2020 r. do 26.04.2020 r.
  Szczegółowy harmonogram będzie udostępniony do 07.04.2020 na platformie Moodle w zakładce „Sesja poprawkowa”.
  Informacje na platformie Moodle będą ukazywały się sukcesywnie do 03.04.2020.

 4. Poniżej znajduje się organizacja semestru letniego po dokonaniu korekt (zaznaczonych kolorem czerwonym) spowodowanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11-03-2020

  Wydział Zarządzania i Logistyki - pobierz
  Wydział Inżynieryjny - pobierz

 

Informacja o zajęciach ON-LINE

 na Hangouts

Wszystkie kody dostępu do zajęć wysyłane będą na e-mail uczelniany.

Prosimy przed zajęciami zweryfikować czy posiadacie Państwo dostęp.

Własne adresy e-mail można sprawdzić w systemie USOSWeb w zakładce Mój Profil.

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy pisać prośbę o przywrócenie hasła
na  it@uth.edu.pl  podając w tytule Imię Nazwisko oraz numer Indeksu.


 

Wersje mobilne do obsługi aplikacji Hangouts można pobrać:

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=pl

iOS

https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476

 

Logowanie do zajęć prowadzonych na platformie moodle

odbywa się za pomocą CAS – czyli jest dokładnie takie, jak do USOSWeb.

 

Komunikat - 26.03.2020

Szanowni Studenci,


Zgodnie z decyzją władz naszej Uczelni, wszystkie lektoraty języka angielskiego, które do tej pory odbywały się w formie tradycyjnej, czyli zajęć z Lektorem, odbywać się będą teraz w formie zdalnej.  Dokładnie w tych samych dniach i godzinach przewidzianych w planie zajęć, spotykać się będziecie ze swoimi Lektorami na wirtualnych zajęcia on-line. 

 W tym celu, wykorzystywać będziemy znaną, specjalnie przeznaczoną do tego celu, platformę ZOOM.  Filmik pokazujący jak krok po kroku pobrać i zainstalować darmową aplikację ZOOM znajdziecie poniżej:

 https://www.youtube.com/watch?v=B_5BRlbEzY4


Proszę pamiętać by przy zapisie, oraz w późniejszym użytkowaniu, korzystać jedynie z uczelnianych adresów mailowych (w domenie UTH).  Przed każdą lekcją on-line, otrzymacie mailem zaproszenie z linkiem do tego spotkania.  Ważne jest by aplikację ZOOM zainstalować jak najszybciej i regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową.

 Pierwsze interaktywne lektoraty on-line odbędą się w najbliższy weekend, 28-29 marca.


W razie pytań związanych z instalacją i obsługą aplikacji ZOOM, proszę o kontakt z p Emilią Suchodolską na znany i lubiany adres:

emilia.suchodolska@uth.edu.pl

lub z Lektorem dopisanym do danej grupy w USOS.

 Natomiast w sprawach ogólnych, dotyczących lektoratów, zapraszam do kontaktu ze mną:

piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

 Zdając sobie sprawę, że korzystanie z nowych technologii w procesie nauki języka obcego może być, zwłaszcza na początku, pewnym wyzwaniem, życzę wszystkim, by stało się ono również ciekawym, przyjemnym i efektywnym doświadczeniem.